Nyheter

Styrelsen för Akropolis IF kallar till extra årsstämma

lördag 19 juni 2021

När: 2021-08-21

Vart: Inte fastställt än. Kommer kommuniceras ut i god tid innan mötet.

Tid: 14.00

Information:
Styrelsen för Akropolis IF vill kalla sina medlemmar till extra stämma för att informera om den situation som föreningen befinner sig i vad gäller ekonomi, organisation kring A-laget och för att avhandla vissa punkter från ordinarie årsstämma som bordlades till extra stämmomöte. Eftersom ordförande har avgått och gällande stadgar säger att ordförande skall väljas av stämma måste en extra stämma kallas till för att göra ett nytt val av ordförande. Samtidigt önskar styrelsen att hela styrelsen väljs på nytt av extra stämman för att säkerställa att medlemmarna ger styrelsen sitt förtroende.

Agenda:
• Information kring tränar- och sportchefsroll
• Genomgång av revisionsberättelse 2020
• Röstning om förgående styrelses ansvarsfrihet
• Genomgång av ekonomisk situation
• Information om röstning kring eventuell aktiebolagsbildning
• Röstning om nya stadgar
• Val av ny ordförande samt styrelse

Varmt välkomna!

Styrelsen i Akropolis IF

Annons

Footer

Akropolis IF

Akropolis IF grundades 1968 och har sedan dess varit en familjär klubb, engagerar sig aktivt för utökad integration och acceptans i samhället och erbjuder ungdomar både meningsfull fritidssysselsättning, kvalificerat hjälp och fotbollsutbildning att lyckas via fotbollen.

Kontakt

Akropolis IF
Box 1129
164 22 Kista


Telefon: 0702304605

kansli@akropolisif.com