Nyheter

Agenda och information inför Akropolis IF extrastämma den 27:e oktober

fredag 22 oktober 2021

Uppdatering gällande Akropolis IF extrastämma den 27:e oktober.Förra veckan kommunicerades det ut att mötet skulle vara digitalt. Styrelsen har nu valt att ändra på upplägget. Mötet kommer hållas på Grimsta IP.

När: 2021-10-27
Plats: Grimsta IP
Klockan: 18:00

Förslag på stadgar – Akropolis IF 2021

Agenda för extrastämman:

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Genomgång av revisionsberättelse 2020

7. Röstning om förgående styrelses ansvarsfrihet 2020

8. Röstning om nya stadgar

9. Val av ny ordförande till nästa ordinarie årsmöte

Annons

Footer

Akropolis IF

Akropolis IF grundades 1968 och har sedan dess varit en familjär klubb, engagerar sig aktivt för utökad integration och acceptans i samhället och erbjuder ungdomar både meningsfull fritidssysselsättning, kvalificerat hjälp och fotbollsutbildning att lyckas via fotbollen.

Kontakt

Akropolis IF
Box 1129
164 22 Kista


Telefon: 0702304605

kansli@akropolisif.com